menors_logga

Interim management

Stora och snabba förändringar i omvärlden, skapar ökad efterfrågan på chefer och ledare i företag och organisationer.

Det kan finnas akuta behov över kort tid med att förstärka upp alternativt höja kompetensprofilen inom en organisation.
Chef och ledarskapet i detta fall är en mycket viktigt och avgörande faktor för att nå framgång och uppställda mål, lika väl som den djupa och breda erfarenheten och kunskapen inom företagsledning.


Att styra och leda

Mentors Interim Management tjänst, möjliggör en ökad flexibilitet i organisationer och ökar därmed förmågan att nå uppställda mål och resultat. Genom Mentors Interim Management finns alltid en kvalificerad chef och ledare på plats, som kan driva verksamheterna efter uppställda krav och specifikationer från ägare och styrelser.

Vi kan tillhandhålla kvalificerade interim resurser för tidsbegränsade uppdrag och ledarskap inom:

  • Verkställande företagsledning
  • Projektledning
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Organisations implementering