menors_logga

Business development

Allt för ofta händer det att företag inte utvecklas efter sin grundläggande affärsplan. Anledningarna till detta kan vara många, och lösningarna kan vara både enkla och komplexa. Därför kan det vara en god investering att se över företagets framtid och utveckling, samt den interna effektiviteten och lönsamheten. Många företag, både stora och små, kör fast i gamla rutiner och processer, i takt med att omvärlden förändras. Man kan därför behöva hjälp att se över verksamheten, för att återskapa en god tillväxt och lönsamhet.
 

Att utveckla

Att utveckla strategier och operativa processer för företagets nya affärs- och marknadsutveckling, är inte alltid helt naturligt. Detta är processer som kräver erfarenhet och kompetens. Företag behöver stöd och handlingskraft i att komma tillbaka på utlagd kurs igen.

Mentors Business Development tjänster, inriktar sig på tillväxtorienterade strategiska utvecklingsprocesser samt åtagande.

  • Förstudie, analys och åtgärdsprogram
  • Förbättra struktur samt affärsprocesser
  • Affärsplanering samt budgetering
  • Marknadsplanering och etablering
  • Uppstart nya affärs-, produktområden
  • Internationell marknadsetablering
  • CRM och Kundlojalitetsprogram
  • Offentligt utredningsarbete och effektiviseringsprogram
  • Produktutveckling