menors_logga

Mentors Management tillhandahåller kvalificerad konsultation inom kompetensområdena Change Management, Business Development och Interim Management. 

 

Vi hjälper våra kunder med förstudie, analys, identifikation, samt prioritering av utvecklingsinsatser. Med utgångspunkt från kundens krav och våra egna metoder, ger vi förslag till planläggning, aktivitetsupplägg, genomförande samt uppföljning av insatser. Vi tar stöd i både teoretiska modeller samt ifrån tillämpade erfarenheter inom verksamhets- och företagsledning.

 

 

 

 

CHANGE

MANAGEMENT


 BUSINESS
DEVELOPMENT

 

 

 

 

 

 

INTERIM
MANAGEMENT