menors_logga

Om Mentors

Viljan och insikten till förändring, är alltid första steget till en gynnsam utveckling. Mentors är företaget som hjälper och stöder företag och verksamheter i arbetet med att skapa och leda lyckade och framgångsrika förändringsprocesser.

Mentors tillhandahåller kvalificerad konsultation inom kompetensområdena, Change Management, Business Development och Interim Management. 

Mentors arbetar på uppdrag av styrelse, VD eller motsvarande, och alltid i samverkan med ledning och personal. Mentors utbud av tjänster är anpassade för medelstora och mindre företag, dotterbolag i koncerner eller divisionsbolag, samt uppdrag inom offentlig och kommunal verksamhet. Vi har både nationella och internationella kunder, samt kunder från den privata och offentliga sektorn.

Mentors startades 2009 och ägs och drivs av Thomas Christerson. Företagets grundläggande tjänsteplattform bygger på långa och breda erfarenheter, samt erhållna kunskaper ifrån ett antal olika internationella och svenska bolag och organisationer på corporate nivå. Thomas har en gedigen affärsbakgrund och har i mer än 20 år verkat i roller som VD, verksamhetschef samt i olika chefspositioner och ledande befattningar. Thomas har en MSc BA från Lunds Universitet, samt en internationell executive MBA från Uppsala Universitet.

Mentors samarbetar med andra konsultföretag, samt ingår och samverkar också med kompetenshöjande organisationer och nätverk.

Thomas Christerson