menors_logga

Mentors är managementkonsultföretaget med tjänster till företag och organisationer i syfte av att förändra och förbättra verksamheter.

Mentors ambition är att i samverkan med kunden förändra och utveckla organisationer till dess fulla potential och styrka. Genom att vara delaktig och vägledande i kundernas utvecklingsprocesser, ges nya förutsättningar för stark tillväxt, bättre effektivitet och därmed högre lönsamhet.

Mentors styrka ligger i att identifiera och analysera företag och verksamheter, givet specifika mål och krav. Tillsammans med kunden tar vi ut riktningen för framtiden. Anslår nya strategier och verksamhetsplaner för att skapa nya möjligheter och förutsättningar.

Mentors övertygelse är att allting går ständigt att optimera och förbättra. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder till nästa nivå. Att ständigt skapa förändring och förbättra, är en av de viktigaste faktorerna till framgång.

 

BUSINESS

DEVELOPMENT

 

INTERIM

MANAGEMENT